Regulamin

Drodzy Goście !

W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin:

1. Regulamin pobytu w domkach wypoczynkowych określa obowiązki osób korzystających z wynajętych domków wypoczynkowych.

2. Wynajem domków wypoczynkowych obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 6 osób

3. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00.

5. Należności związane z wynajęciem domków wypoczynkowych należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.

6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w ośrodku, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Wpłacony zadatek zwracamy na minimum 60 dni przed planowanym przyjazdem po pisemnym zgłoszeniu zamiaru rezygnacji z przyjazdu w pozostałych przypadkach zadatek przepada.

7. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku.Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domki.

8. Gdy używasz grill pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, oraz z dala od drewnianych ścian domku

9. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać właścicielom ośrodka.

10. Wychodząc należy sprawdzić , czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić Recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka i zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.

12. Wynajmujący domki wypoczynkowe, na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu.

13. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt w domkach wypoczynkowych małych zwierząt domowych,

14. We wszystkich pomieszczeniach w domku i na restauracji obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500zł .Powyższa opłata obowiązuje również za zanieczyszczenie pomieszczeń z innych przyczyn niż naturalne użytkowanie. Zakaz palenia obowiązuje również na balkonach.

15. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domków (segregacja śmieci).

16. Przekazanie i odbiór domków wypoczynkowych następuje w obecności właściciela.

17. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel ośrodka może wypowiedzieć umowę najmu domków ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego. Cena ustalona nie podlega negocjacji po przyjeździe do Osady Podróżnika

18. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

NA TERENIE DOMKÓW OBOZWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA! TAKŻE E-PAPIEROSÓW!
W przypadku złamania zakazu właściciel na prawo nałożyć karę w wysokości 500zł.

– Recepcja melduje gościa na podstawie dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnionej karty meldunkowej.

– Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażeniu pokoju.

– Gość jest obowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu hotelowego, jak również w stosunku do innych gości. Personel może odmówić obsłużenia gościa,

który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom.